€ / EUR

logo-centrum-kotlov-levice-header-eshop-kotly

header-kominove-systemy-zop-nerez

PREČO Komíny ZOP?

Konštrukcia komínov


Dopojenie do komína by malo byť umiestnené tak, aby dĺžka spojovacích dielov (rúra spájajúca kachle s komínom) bola čo najkratšia a prispôsobená pracovnému režimu zariadenia tak, ako je to určené v príslušných normách a pokynoch výrobcu zariadenia. Dĺžka spojovacích dielov nesmie presiahnuť štvrtinu výšky komína. Komínové rúry by mali byť zostavené zvislo a ich priemer by mal byť rovnaký v priebehu celej výšky komína. Komíny môžu mať okrúhly, oválny alebo pravouhlý profil. Priemer komína nesmie byť menší než priemer dymovodu spotrebiča. V prípade zámeny spotrebiča na pevné palivo za plynový či iný spotrebič, by mal byť priemer komína prispôsobený novým prevádzkovým podmienkam. Najmenší možný priemer tehlového komína, či šamotových komínových rúr s prirodzeným ťahom by mal byť aspoň 140 mm. Kachle na pevné palivo a krby s otvoreným ohniskom alebo krbovou vložkou môžu byť napojené iba na samostatné komíny. Dymovody a rúry dymového komína by mali byť vybavené dobre utesnenými servisnými otvormi. V prípade spotrebičov spaľujúcich plyn, kde sú odvádzané vlhké spaliny musí byť použitý systém na odvod kondenzátu. Servisné otvory by mali byť umiestnené pod napojovacím dielom vo vzdialenosti min. 0,3 m a max. 1,0 m od podlahy na ľahko dostupnom mieste. Pre zariadenia spaľujúce plyn (s výkonom do 35 kW), účinná výška komína, meraná od osi dopojenia do komína po hranu komínového ústia, nesmie byť menšia ako 4 m. V ostatných prípadoch by mali byť komíny vysoké aspoň 5 m. Komín by mal byť dostatočne vysoký tak, aby presahoval profil strechy v súlade s príslušnými normami, a aby účinná výška komína zabezpečila neprerušovaný komínový ťah. V závislosti na konkrétnej veternej zóne, miestnych topografických podmienkach, ale aj na špecifikácii prevádzkových podmienok zariadenia, sa odporúča použiť komínovú hlavicu. Tie komíny, ktoré sú pripevnené na vonkajších stenách budov a v nevykurovaných povalách, alebo vonku umiestnené komíny musia byť tepelne izolované.

 

 

 


nerez-line

Filter
Cena